INTERNET PRAYER UPDATE: DANISH

Another happy announcement.  We have now a Danish rendering of the Internet Prayer.

DANISH:

Bøn før du logger på internettet:
Almægtige evige Gud
Du som har skabt os i dit billede,
og opfordret os til at søge det som er godt, sandt og skønt,
specielt i din enbårne søn,
vor Herres Jesu Kristi, guddommelige person.
Vi beder at du,
gennem den hellige biskop og kirkelærer Isidors forbøn,
vil gøre det sikkert at vi på vores rejser gennem internettet
retter hænder og øjne mod det du finder behageligt,
og at vi behandler alle vi møder med kærlighed og tålmodighed.
Ved Kristus vor Herre. Amen.

I am always happy to receive new translations.  Check the Internet Prayer Page to see what has already been provided.

Also, I always pleased when native speakers of languages also provide an audio file of the prayers read in their tongue.

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Mark M says:

    Ah, rigtigt dejligt, Father!

    Unfortunately, not being a native speaker, I shouldn’t contribute the audio! Mea culpa for the other!

Comments are closed.