INTERNET PRAYER AGAIN! ROMANIAN

Recently I received Russian versions of the A prayer before connecting to the internet.  

Someone has sent ROMANIAN!

I am very happy to receive new versions.

I would VERY much like audio files, from native speakers, of the prayers being pronounced in different languages.

Also, some of the versions posted on the page (see link above) are patchy or corrupted. I could use some help with corrections.

ROMANIAN:
LISTEN

O rugăciune înainte de a ne conecta la internet:
Atotputernice, veșnice Dumnezeule,
Care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta,
Și ne-ai poruncit să năzuim spre tot ceea ce e bun, adevărat și
frumos,
Mai ales în persoana divină a Fiului Tău Unul-Născut, Domnul
nostru Isus Cristos,
Dă-ne, Te implorăm,
Prin mijlocirea Sfântului Isidor, Episcop și Doctor,
Ca în timpul peregrinărilor noastre prin internet,
Să ne îndreptam mâinile și privirile doar către cele ce sunt
plăcute Ție,
Și să tratăm cu iubire și răbdare toate sufletele care ne ies în
cale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin.

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in Just Too Cool, Linking Back and tagged , . Bookmark the permalink.